Transport lądowy:

  • drogowy - oferujemy organizację przewozów drobnicowych, całopojazdowych (zestawami transportowymi od 1,5t – 24t), kontenerowych (w tym z towarem niebezpiecznym oraz z temperaturą kontrolowaną) oraz specjalistycznych (naczepy przeznaczone do transportu ładunków ciężkich i ponadgabarytowych) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym. Dysponujemy wiedzą niezbędną do wyboru odpowiedniego środka transportu, co pozwala na optymalizację kosztu przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa i elastyczności względem wymagań Klienta
  • kolejowy - oferujemy konkurencyjne stawki przewozu kontenerów z/do portów Polski, Niemiec, Belgii i Holandii. Organizujemy dowozy z terminali kolejowych do odbiorców w głębi kraju. Realizujemy transporty kolejowe ładunków ciężkich przy użyciu wagonów specjalistycznych na terenie Polski oraz w relacjach do/z krajów Europy Wschodniej